Język niemiecki Podręczniki i zeszyty ćwiczeń Machbar 1
Język niemiecki

Machbar 1

Podręcznik

Machbar to nowoczesny, czteroczęściowy kurs języka niemieckiego, napisany z myślą o polskich uczniach, zgodnie z najnowszymi wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Numer dopuszczenia: 1132/1/2022 Idź do sklepu

Zalety produktu

  • Machbar porządkuje samodzielną pracę ucznia: polecenia są po niemiecku i po polsku, podręcznik posiada lekcje powtórzeniowe, podsumowania gramatyczne, słownik do każdego działu oraz transkrypcje.
  • Podręcznik składa się z 7 kapiteli, z czego każdy z nich zawiera 5 lekcji - tak, aby wygodnie dostosować rozkład materiału do roku szkolnego.
  • Podręcznik stawia na aktywizację uczniów w zakresie komunikacji. Umożliwia autoewaluację postępów uczniów po każdym dziale.
  • Dostęp do materiałów audio dzięki kodom QR.
  • Seria Machbar składa się z czterech części: Machbar 1, Machbar 2, Machbar 3, Repetytorium - język niemiecki. Formuła od 2023 roku (numer dopuszczenia: 1208/2023).
  • Dostępna jest wersja multimedialna podręcznika i zeszytu ćwiczeń na portalu profidesk.pl.
  • Bogata obudowa dydaktyczna dla nauczyciela.

Wersja
demonstracyjna

Materiały do pobrania

Materiały dodatkowe

Filmy YouTube

Niemiecki alfabet

powitanie i pożegnanie, odmiana czasownika

Języki, kraje i zaimki dzierżawcze

Czasowniki i zaprzeczenie nicht

Liczby 1-20

Liczby od 20 do 1000

Czasownik möchten - pytania i odpowiedzi

Czasowniki nieregularne i przymiotniki

Godziny i przebieg dnia

Opis rodziny ze zdjęcia - kto, gdzie, co robi, ile ma lat

Czasownik mögen i przedmioty szkolne

Rodzajniki w mianowniku i bierniku

Umiejscowienie przedmiotów, odmiana rodzajników przez przypadki

Piosenka In der Mitte - położenie przedmiotów

Czasowniki rozdzielnie złożone, tworzenie zdań i pytań

Opis dnia czasowniki zwykłe rozdzielnie złożone modalne können, müssen pory dnia

Tworzenie pytań do Interview

Opowiadanie historii

Daty i liczby porządkowe

Tryb rozkazujący

Jak i kiedy używać zaimków dzierżawczych - odmiana przez przypadki

Pogoda i pory roku

Film 0 - Trailer. Machbar 1

Film 1. Machbar 1

Film 2. Machbar 1

Film 3. Machbar 1

Film 4. Machbar 1

Film 5. Machbar 1

Film 6. Machbar 1

Film 7. Machbar 1

Film 8. Machbar 1

Film 9. Machbar 1

Profidesk, Memobi - najbogatszy zestaw multimedialny do nauki języka niemieckiego