Język francuski

Szkoła ponadpodstawowa i ponadgimnazjalna
C’est parti ! 1 C’est parti ! 2 C’est Parti ! 3 C’est Parti ! 4
Pozostałe
Arkusze maturalne

Język rosyjski

Szkoła ponadpodstawowa
БЕСЕДА 1 БЕСЕДА 2 БЕСЕДА 3
Szkoła ponadgimnazjalna
БЕСЕДА 1 БЕСЕДА 2

Język włoski

Szkoła ponadpodstawowa
II Belpaese 1 II Belpaese 2
Pozostałe
Gramatyka włoska

Język niemiecki

Szkoła ponadpodstawowa
Machbar 1 Machbar 2

Język łaciński

Szkoła podstawowa
Romanŭli
Szkoła ponadpodstawowa i ponadgimnazjalna
Homo Romānus I Homo Romānus II Cognoscite