Język niemiecki Materiały dodatkowe Repetytorium. Język niemiecki
Język niemiecki

Repetytorium. Język niemiecki

Repetytorium

Repetytorium przeznaczone jest dla osób zdających maturę w zakresie podstawowym według nowej formuły od 2023 roku. Uczniowie ostatnich klas szkół ponadpodstawowych znajdą tu najświeższe materiały do ćwiczeń praktycznych oraz zwięźle ujętą teorię. Materiał może też służyć na kursach edukacyjnych i lektoratach. Przyda się również osobom chcącym samodzielnie lub pod kierunkiem nauczyciela odświeżyć oraz uzupełnić swoje wiadomości z języka niemieckiego.

Numer dopuszczenia: 1208/2023 Idź do sklepu

Zalety produktu

  • Repetytorium maturalne przygotowujące do egzaminu według założeń matury 2023.
  • Doskonały materiał do pracy w klasie, ale także do samodzielnego powtarzania zagadnień gramatycznych i leksykalnych.
  • Repetytorium obejmuje zadaniami wszystkie zakresy sprawności: słownictwo, rozumienie ze słuchu, znajomość środków językowych, rozumienie tekstów pisanych, wypowiedź pisemna, wypowiedź ustna.
  • Podręcznik zawiera bogate materiały audio: nagrania do zadań, nagrania czasowników nieregularnych, nagrania wierszy.
  • Materiał uzupełniony o wszystkie wymagane pliki dokumentacji do pracy na zajęciach: program nauczania, rozkład materiału z wymaganiami podstawy programowej, próbne arkusze maturalne z zakresu podstawowego i rozszerzonego.

Wersja
demonstracyjna

Materiały do pobrania

Pobierz wszystko