Regulamin

Regulamin Strony Internetowej Wydawnictwa Draco

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej Wydawnictwa Draco, dostępnej pod adresem http://wydawnictwodraco.pl/.
 2. Właścicielem strony jest Wydawnictwo Draco Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rakowicka 15A/U2, 31-511 Kraków, NIP: 676 248 06 51, KRS: 0000527958.
 3. Kontakt z Wydawnictwem Draco możliwy jest pod adresem e-mail: info@wydawnictwodraco.pl oraz pod numerem telefonu: +48 534 134 050.

 

II. Warunki korzystania ze strony

 1. Użytkownikiem strony może być każda osoba, która zapozna się z niniejszym regulaminem i zaakceptuje jego postanowienia.
 2. Korzystanie ze strony jest darmowe.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze strony zgodnie z prawem, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.

 

III. Prawa autorskie

 1. Wszelkie treści publikowane na stronie, w tym teksty, grafiki, zdjęcia, logo oraz inne materiały są własnością Wydawnictwa Draco lub zostały użyte za zgodą właściciela praw.
 2. Użytkownik ma prawo do korzystania z treści wyłącznie w celach osobistych.
 3. Jakiekolwiek wykorzystywanie treści ze strony (np. kopiowanie, reprodukowanie, rozpowszechnianie) bez zgody Wydawnictwa Draco jest zabronione.

 

IV. Ochrona danych osobowych

 1. Wydawnictwo Draco przestrzega przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 2. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej na stronie.

 

V. Linki do innych stron

 1. Strona może zawierać linki do innych stron internetowych. Wydawnictwo Draco nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na tych stronach oraz za sposób ich przetwarzania danych osobowych.

 

VI. Odpowiedzialność

 1. Wydawnictwo Draco dokłada wszelkich starań, by informacje na stronie były aktualne i zgodne z prawdą, jednakże nie gwarantuje ich pełnej poprawności.
 2. Wydawnictwo Draco nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z korzystania ze strony.

 

VII. Zmiany w regulaminie

 1. Wydawnictwo Draco zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie w dowolnym momencie.
 2. O wszelkich zmianach Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez publikację zmienionego regulaminu na stronie.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 2. Wszelkie spory wynikające z korzystania ze strony będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Wydawnictwa Draco.

 

Data ostatniej aktualizacji: [3.11.2023]