Język niemiecki

Informacje

 • Numer dopuszczenia MEiN: 1132/2/2022
 • Podręcznik stawia na aktywizację uczniów w zakresie komunikacji.
 • Ułatwia dostęp do materiałów audio dzięki kodom QR.
 • Umożliwia autoewaluację postępów uczniów po każdym dziale.
 • Machbar porządkuje samodzielną pracę ucznia: polecenia są po niemiecku i po polsku, podręcznik posiada lekcje powtórzeniowe. podsumowania gramatyczne, słownik do każdego działu oraz transkrypcje.
 • Podręcznik składa się z 7 kapiteli, z czego każdy z nich zawiera 5 lekcji - tak, aby wygodnie dostosować rozkład materiału do roku szkolnego.
 • Pełna obudowa dydaktyczna dla nauczyciela.
 • Seria Machbar składa się z czterech części: Machbar 1, Machbar 2, Machbar 3 (2023 r.), Machbar 4 (2024 r.).

Wersja demonstracyjna

 • Podręcznik
 • Zeszyt ćwiczeń

Materiały

Autorzy

 • dr Agnieszka Sochal

  dr Agnieszka Sochal

  Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, germanistka, adiunkt w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego, autorka podręczników i materiałów do nauki języka niemieckiego. W ramach programu Erasmus+ prowadzi zajęcia z literatury krajów niemieckojęzycznych oraz kultury i historii na uczelniach w Austrii, Niemczech, na Węgrzech i w Norwegii. Stypendystka Freie Universität zu Berlin, Universität des Saarlandes w Saarbrücken, Johannes-Gutenberg-Universität w Moguncji, Universität w Wiedniu, Bergische Universität w Wuppertalu. Publikacje z zakresu: historia i działalność ruchów kobiecych, historia i działalność ruchu pacyfistycznego, sztuki teatralne okresu Republiki Weimarskiej, czas i przestrzeń w literaturze, literatura i sztuka przeciwko wojnie.
 • dr Przemysław Wolski

  dr Przemysław Wolski

  Dr Przemysław Wolski jest adiunktem w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi zajęcia z dydaktyki i praktycznej nauki języka niemieckiego. Interesuje się wykorzystaniem mediów cyfrowych oraz autonomią w nauce języków obcych. W ramach programu Erasmus wykładał dydaktykę w wyższych szkołach pedagogicznych w Halden (Norwegia), Györ (Węgry), Krems (Austria), Freiburg (Niemcy). W latach 2017 – 2018 prowadził seminarium na Uniwersytecie w Wuppertalu. Jest autorem licznych podręczników i materiałów cyfrowych do nauki języków obcych, programów nauczania oraz publikacji naukowych.
  Dr. Przemyslaw Wolski ist Dozent am Zentrum zur Ausbildung von Fremdsprachenlehrern und für Europäische Bildung der Universität Warschau, wo er Didaktik und Deutsch als Fremdsprache unterrichtet. Zu seinem Interessengebiet gehören digitale Medien und Autonomie im Fremdsprachenerwerb. Im Rahmen des Erasmus-Programms lehrte er Didaktik an Pädagogischen Hochschulen in Halden (Norwegen), Györ (Ungarn), Krems (Österreich) und Freiburg (Deutschland). In den Jahren 2017-2018 leitete er didaktische Seminare an der Bergischen Universität Wuppertal. Er ist Autor zahlreicher Lehrbücher, Curricula und digitaler Materialien für den Fremdsprachenunterricht, sowie wissenschaftlicher Publikationen.
 • Monika Sroczyńska

  Monika Sroczyńska

  Germanistka, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nauczycielka języka niemieckiego z blisko 30-letnim doświadczeniem w pracy z uczniami na wszystkich poziomach nauczania. Laureatka wielu nagród za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz za pełną zaangażowania postawę w działalności dla dobra młodzieży. Pracowała jako nauczycielka języka niemieckiego w XV Liceum Ogólnokształcącym im. Prof. Wiktora Degi w Poznaniu – organizatorka dni kultury krajów niemieckojęzycznych. Współtworzyła i była koordynatorką klas dwujęzycznych polsko-niemieckich w XVII Liceum Ogólnokształcącym im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Warszawie. Nauczała fonetyki w nowoczesnym laboratorium językowym, którego była współorganizatorką. Odbyła wiele staży zawodowych w szkołach niemieckich.
  Od 25 lat pracuje jako nauczycielka, wychowawczyni, a obecnie dyrektor w Szkole Podstawowej Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II w Warszawie. Propagatorka nowoczesnych i efektywnych metod nauczania języka niemieckiego z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Organizatorka międzynarodowych projektów mailingowych i wymiany uczniów. Prowadziła kurs dla dzieci i młodzieży zorganizowany przez Fundację im. Wilhelma Humboldta przy PAN w Poznaniu. Autorka kursu języka niemieckiego dla dzieci i korektorka kursów dla dorosłych w Europejskiej Szkole Kształcenia Korespondencyjnego (ESKK). Egzaminatorka DSD I i II. Wieloletnia koordynatorka projektu „Szkoła Ćwiczeń” w szkołach Stowarzyszenia Przymierze Rodzin oraz mentorka studentów Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego UW, odbywających praktyki pedagogiczne w szkole podstawowej, a wcześniej gimnazjum i liceum. Pomysłodawczyni i współorganizatorka Szkolnych Konkursów Piosenki Obcojęzycznej.
 • prof. Christian Efing

  prof. Christian Efing

  Dr. Christian Efing ist Universitätsprofessor für „Deutsche Sprache der Gegenwart“ am Institut für Sprach- und Kommunikationswissenschaft der RWTH Aachen. Zuvor war er Universitätsprofessor für die Didaktik der deutschen Sprache an den Universitäten Erfurt und Wuppertal. Mehrfach war er Gastprofessur für Deutschdidaktik in Polen (Universität Warschau, Pädagogische Universität Krakau). Seine Forschungsschwerpunkte sind: Sprache und Kommunikation in Ausbildung und Beruf; Sprachdidaktik (insbesondere kommunikative Kompetenz); Angewandte Linguistik und Varietätenlinguistik (insbesondere Registerkompetenz, Geheimsprachen).
  Dr Christian Efing jest profesorem uniwersyteckim w zakresie "Współczesnego języka niemieckiego" w Instytucie Językoznawstwa i Studiów nad Komunikacją na Uniwersytecie RWTH Aachen. Wcześniej był profesorem uniwersyteckim zajmującym się dydaktyką języka niemieckiego na Uniwersytetach w Erfurcie i Wuppertalu. Kilkukrotnie był profesorem wizytującym w Polsce (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie). Jego główne zainteresowania badawcze to: język i komunikacja w edukacji i pracy; dydaktyka języków obcych (zwłaszcza kompetencja komunikacyjna); lingwistyka stosowana i lingwistyka rozmaitości (zwłaszcza kompetencja rejestrowa, języki sekretne).

Kontakt


Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą zamieszczane w Twoim urządzeniu. Więcej informacji

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023 Wydawnictwo Draco Sp. z o.o.