Język hiszpański Materiały dodatkowe Gramatyka hiszpańska B2/B2+
Język hiszpański

Gramatyka hiszpańska B2/B2+

Gramatyka

Praktyczna gramatyka języka hiszpańskiego została stworzona z myślą o uczniach, studentach. Jest efektem zarówno pracy badawczej, a także doświadczenia jej autorów w obszarze edukacji języka hiszpańskiego jako języka obcego w Polsce. Złożona jest z czterdziestu rozdziałów zawierających teorię gramatyki języka hiszpańskiego oraz dwóch testów sprawdzających poziom opanowania materiału.

Idź do sklepu

Zalety produktu

 • Praktyczna gramatyka języka hiszpańskiego przeznaczona jest dla:
  uczniów klas liceum ogólnokształcącego jako materiał edukacyjny,
  studentów wyższych uczelni zarówno w zakresie filologii hiszpańskiej, jak i lektoratów języka hiszpańskiego,
  osób uczęszczających na kursy językowe z języka hiszpańskiego, jako dodatkowy materiał edukacyjny,
  osób, które przygotowują się do egzaminów międzynarodowych, organizowanych przez hiszpańskie instytucje państwowe,
  osób chcących samodzielnie lub pod kierunkiem nauczyciela odświeżyć oraz uzupełnić swoje wiadomości z języka hiszpańskiego.

Wersja
demonstracyjna

Materiały do pobrania