španělština Učebnice a sešity Explora 1
španělština

Explora 1

učebnice

První část série učebnic španělštiny Explora určená pro vyšší ročníky základních škol a víceletá gymnázia.
Explora 1 zahrnuje učivo na úrovni A1.1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR).
Skládá se z výkladové části doplněné o ucelený přehled probraných gramatických jevů, přepisu audionahrávek a slovníčku a pracovního sešitu.
Explora 1 byla zařazena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy do seznamu učebnic pro základní vzdělávání.

Číslo doložky MSMT: 2139/2019 Přejít do obchodu

Čím je tato série výjimečná?

  • Moderní, přehledně uspořádaná učebnice pro základní školy.
  • Pokyny pro žáky v češtině ašpanělštině.
  • Zvukové nahrávky rodilých mluvčích zeŠpanělska adalších španělsky mluvících zemí.
  • Inovativní možnost přehrávání audionahrávek prostřednictvím QR kódů zapomoci chytrého telefonu
  • Elektronická verze učebnice s cvičebnicí je určena k použití nainteraktivních tabulích.
  • Množství doplňkových výukových materiálů ametodických pokynů pro učitele.
  • Množství doplňkových výukových materiálů a metodických pokynů pro učitele
  • Explora 1 je schválená Ministerstvem školství, mládeže atělovýchovy azařazená doseznamu učebnic pro základní vzdělávání. Číslo doložky MSMT - 2139/2019.

Demoverze

Ke stažení