španělština Učebnice a sešity Explora 2
španělština

Explora 2

učebnice

Druhá část série učebnic španělštiny Explora určená pro vyšší ročníky základních škol a víceletá gymnázia.
Explora 2 zahrnuje učivo na úrovni A1.2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR).
Skládá se z výkladové části doplněné o ucelený přehled probraných gramatických jevů, přepisu audionahrávek, slovníčku a pracovního sešitu.
Explora 2 byla zařazena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy do seznamu učebnic pro základní vzdělávání.

Číslo doložky MSMT: 4729/2020-8. Přejít do obchodu

Čím je tato série výjimečná?

  • Moderní, přehledně uspořádaná učebnice
  • Pokyny pro žáky v češtině a španělštině
  • Inovativní možnost přehrávání audionahrávek prostřednictvím QR kódů za pomoci chytrého telefon
  • Grafická úprava je přizpůsobena věku žáků
  • Nejmodernější kurz španělštiny pro základní školu
  • Množství doplňkových výukových materiálů a metodických pokynů pro učitele

Demoverze

Ke stažení

Doplňkové materiály

Interaktivní materiály