logo

„Alles ist Machbar!”

Wydawnictwo Draco z przyjemnością zaprasza do udziału w konferencji dla nauczycieli języka niemieckiego:

„Alles ist Machbar!”. Zaangażowanie emocjonalne i potencjał „żywych figur dydaktycznych” w nauczaniu języka niemieckiego w szkole ponadpodstawowej.

Spotkanie odbędzie się w sobotę 21 maja 2022 r. w hotelu Victoria w Lublinie (ul. Narutowicza 58/60) w godzinach 11:00–12:30.

Uczestnicy spotkania otrzymają pakiet szkoleniowy Machbar oraz  zaświadczenie o udziale w konferencji.

Zaangażowanie emocjonalne to jeden z kluczowych wyznaczników sukcesu w nauce języka obcego. W trakcie spotkania pokażemy Państwu, jak wywołać zaangażowanie emocjonalne, które przełoży się na sukces dydaktyczny. Przedstawimy również potencjał emocjonalny „żywych figur dydaktycznych” wpisanych w koncepcję serii do nauki języka niemieckiego Machbar.

 

Spotkanie poprowadzą:

Prof. dr hab. Przemysław Gębal – lingwista stosowany, pedagog językowy i dydaktyk. W swojej pracy naukowej i dydaktycznej zajmuje się zorientowanymi humanistycznie nurtami kształcenia językowego. Zwolennik i badacz pozytywnej edukacji językowej, specjalista w zakresie wielojęzyczności, w tym niemieckiego nauczanego jako drugiego języka obcego. Autor podręczników, materiałów dydaktycznych oraz opracowań teoretycznych i metodycznych poświęconych współczesnym trendom w uczeniu się i nauczaniu języków obcych. Trener, psycholog pozytywny, mentor i tutor rozwojowy.

 

Dr Łukasz Kumięga – germanista, lingwista stosowany, dydaktyk krytyczny, zainteresowany edukacją językową w kontekście migracji, nauczaniem języka niemieckiego w nurcie krytycznym i dyskursywnym. Współredaktor opracowań z zakresu lingwistyki stosowanej, w tym prac poświęconych dydaktyce dyskursywnej. Doświadczenie dydaktyczne zdobywał na uniwersytetach w Polsce i w Niemczech. Prowadził także zajęcia dedykowane uchodźcom oraz migrantom w ramach kursów integracyjnych oraz kursów niemieckiego języka zawodowego w szkole językowej w Dusseldorfie (ASG Bildungsforum). Zwolennik edukacji pozytywnej i społecznej.