Il Belpaese 2. Unità 1

Wróć

Corpo umano. 1

Lezione 1. Attività 1. Situa sul disegno i nomi delle parti del corpo. Umieść na rysunku nazwy części ciała.

Corpo umano. 2

Lezione 1. Attività 2. Ascolta le parole in polacco e associale alle loro corrispondenti italiane. Posłuchaj polskich słów i połącz je z włoskimi odpowiednikami.

Corpo umano. 3

Lezione 1. Attività 3. Usa il pennarello all’angolo destro in alto per trovare la risposta giusta! Użyj pisaka w prawym górnym rogu i zaznacz drogę prowadzącą do prawidłowej odpowiedzi.

Stare in forma. 1

Lezione 1. Attività 1. Rispondi alle domande del quiz televisivo sullo stile di vita sano. Odpowiedz na pytania w quizie telewizyjnym o zdrowym stylu życia.

Stare in forma. 2

Lezione 1. Attività 2. Ascolta le frasi in polacco/in italiano e traducile in italiano/in polacco. Attenzione alla punteggiatura (. ?) Posłuchaj zdań po polsku/włosku i przetłumacz je na j.włoski/polski. Uwaga na znaki interpunkcyjne!

Parole in uso. 1

Lezione 2. Attività 1. Classifica gli aggettivi.

Parole in uso. 2

Lezione 2. Attività 2. Crucipuzzle. Trova i contrari di questi aggettivi! Wykreślanka. Znajdź przeciwieństwa przymiotników!

Parole in uso. 3

Lezione 2. Attività 3. Domanda-risposta. Ascolta la risposta e scrivi la domanda. Pytanie-odpowiedź. Posłuchaj pytań i znajdź właściwą odpowiedź.

Parole in uso. 4

Lezione 2. Attività 4. Domandare. Completa le domande con le parole giuste. Zadawanie pytań. Uzupełnij pytania odpowiednimi pytajnikami.

Gli Animali. 1

Lezione 2. Attività 1. Ordina le frasi. Ułóż wyrazy w odpowiednim szyku.

Gli Animali. 2

Lezione 2. Attività 2. Animali domestici o da cortile? Organizza per gruppo. Zwierzęta domowe czy gospodarskie? Przypisz do odpowiedniej grupy.

Gli Animali. 3

Lezione 2. Attività 3. Indovina il nome dell’animale. Odgadnij nazwę zwierzęcia.

Grammatica: possessivi, verbo sapere, le mie abilità. 1

Lezione 2. Attività 1. Di chi è? Rispondi con un possessivo. Czyj jest...? Odpowiedz używając zaimka dzierżawczego.

Grammatica: possessivi, verbo sapere, le mie abilità

Lezione 2. Attività 2. Flash cards: ripeti il lessico e il verbo sapere. Fiszki: powtórz słownictwo i powiedz, co umiesz robić.

Stati d’animo ed emozioni. Lessico. 1

Lezione 2. Attività 1 Ascolta e trova gli antonimi. Posłuchaj i znajdź wyraz o przeciwnym znaczeniu.

Stati d’animo ed emozioni. Lessico. 2

Lezione 2. Attività 2 Leggi i testi e completa le frasi con un aggettivo. Przeczytaj teksty i dokończ zdania odpowiednim przymiotnikiem.

Stati d’animo ed emozioni. Lessico. 3

Lezione 2. Attività 3 Leggi le risposte e formula domande adeguate. Sformułuj pytania dotyczące podanych zdań.

Corpo Umano. 1

Lezione 3. Attività 1. Crucipuzzle. Trova le parole. Wykreślanka. Przetłumacz i znajdź słowa – części ciała po włosku. Kliknij w numerek jeśli nie pamiętasz danego słowa po włosku.

Corpo Umano. 2

Lezione 3. Attività 2. Cruciverba. Scrivi le parole in polacco. Krzyżówka z hasłem. Przetłumacz słowa na j. polski i znajdź hasło.

Stato di Salute. 1

Lezione 3. Attività 1 Stato di salute. Quiz vero o falso. Wyrażenia związane ze stanem zdrowia. Quiz prawda – fałsz.

Stato di Salute. 2

Lezione 3. Attività 2 Dal medico. Associa le domande e le risposte. U lekarza. Połącz pytania i odpowiedzi.

Stato di Salute. 3

Lezione 3. Attività 3 Che cosa c’è che non va? Sintomi e cure. Połącz objawy i zalecenia z problemami zdrowotnymi.

Grammatica: dare consigli, pronomi diretti e indiretti, imperativo. 1

Lezione 4. Attività 1 L’imperativo dei verbi regolari ed irregolari. Połącz czasowniki w trybie rozkazującym z ich tłumaczeniami.

Grammatica: dare consigli, pronomi diretti e indiretti, imperativo. 2

Lezione 4. Attività 2 Ordini all’imperativo. Completa le frasi usando le forme dell’imperativo. Polecenia w trybie rozkazującym. Uzupełnij zdania używając trybu rozkazującego.

Grammatica: dare consigli, pronomi diretti e indiretti, imperativo. 3

Lezione 4. Attività 3 Imperativo dei verbi irregolari con pronomi. Sostituisci le parole con un pronome diretto o indiretto con i verbi all’imperativo. Tryb rozkazujący: zastąp wyrazy zaimkiem bliższym lub dalszym, łącząc go z trybem rozkazującym, jak w przykładzie.

Tradizioni di Capodanno. 1

Lezione 4. Attività 1 Trova le coppie. Połącz obrazki z nazwami i poznaj słownictwo związane z obchodami sylwestrowymi we Włoszech.

Tradizioni di Capodanno. 2

Lezione 4. Attività 2 Cruciverba. Scrivi le parole in italiano. Krzyżówka z hasłem. Przetłumacz słowa na j. włoski i znajdź hasło.

Tradizioni di Capodanno. 3

Lezione 4. Attività 3 Quiz con input. Postanowienia noworoczne. Przetłumacz pojawiające się postanowienia na j. włoski.

Buon apetito. 1

Lezione 4. Attività 1 Nomi dei prodotti alimentari, esercizio ortografico di ascolto. Nazwy produktów kulinarnych, ćwiczenie ortografii ze słuchu.

Buon apetito. 2

Lezione 4. Attività 2 Prodotti tipici italiani. Scopri la provenienza dei prodotti famosi. Słynne włoskie potrawy – dowiedz się, skąd pochodzą!

Grammatica:imperativo affermativo, verbi in cucina, pronomi diretti e indiretti. 1

Lezione 4. Attività 1 Imperativo affermativo. Verbi in cucina. Tryb rozkazujący, czasowniki “kuchenne”. Wybierz czasownik pasujący w kontekście.

Grammatica:imperativo affermativo, verbi in cucina, pronomi diretti e indiretti. 2

Lezione 4. Attività 2 Come usare la moka? Forme dell’imperativo. Completa le frasi usando le forme dell’imperativo. Jak używać kawiarki? Tryb rozkazujący. Uzupełnij zdania używając trybu rozkazującego.