Dann los

Wróć

Dann los Gra 1

Słownictwo: Pozdrowienia i powitania, liczby do 20, członkowie rodziny, cechy charakteru

Dann los Gra 2

Słownictwo: czynności, dni tygodnia, okoliczniki miejsca, nazwy mebli

Dann los Gra 3

Kolejność słów w zdaniu