Informacje

 • Podręcznik przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych (podstawa programowa III.2.0) - nr dopuszczenia 996/3/2020.
 • Podręcznik składa się z 3 modułów zawierających łącznie 9 lekcji - tak, aby wygodnie dostosować rozkład materiału do roku szkolnego.
 • Polsko-hiszpański zespół autorski, złożony z doświadczonych nauczycieli i lektorów.
 • Najlepsza obudowa metodyczna.
 • Multibook przystosowany pod tablicę interaktywną.
 • Innowacyjny dostęp do nagrań dźwiękowych na smartfonach poprzez QR kody.
 • Wykaz tematów dostępny na Librusie.
 • Nagrania audio różnych odcieni języka. Lektorzy z różnych regionów Hiszpanii, a także Argentyny, Urugwaju, Kolumbii, Meksyku i Peru.

Wersja demonstracyjna

 • Podręcznik
 • Zeszyt ćwiczeń

Materiały

Autorzy

 • dr hab. Małgorzata Spychała-Wawrzyniak

  dr hab. Małgorzata Spychała-Wawrzyniak

  Autorka
  Polska
  Małgorzata Spychała- Wawrzyniak es Doctora en Filología Hispánica y Profesora del Área de la Lingüística Aplicada en la Universidad Adam Mickiewicz de Poznań. Sus principales líneas de investigación son Lingüística Española y Didáctica del Español como Lengua Extranjera.
  Ha trabajado como profesora de español en diferentes centros y universidades, también en Liceo número 3 de Poznań. Es coordinadora académica y ponente en diversos cursos para formación de profesores de español como lengua extranjera. En 2006 fue invitada como Visiting Professor por el Departamento de Español y Portugués en Stanford Univeristy en California (Estados Unidos) donde realizaba proyectos sobre la Adquisición de ELE en el campo de la comunicación intercultural. En 2014 impartió en la Facultad de Letras Españolas y Facultad de Idiomas de la Universidad Veracruzana (Veracruz, México) el curso para los estudiantes del Doctorado de Ciencias del Lenguaje sobre la metodología de la investigación en el campo de la didáctica de ELE. También colaboró en la elaboración del programa de ELE para escuelas secundarias y presecundarias (Liceum, Gimnazjum) y otros Institutos polacos. Es co-autora del Informe sobre las secciones bilingues de ELE en Polonia, realizado para el Ministerio de Educación Polaco (Varsovia, 2008). Es autora y coordinadora de primeros en Polonia Estudios de Postgrado de Didáctica de la Lengua Española dedicados a los profesores de ELE (Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego). Es socia de: ASELE (Asociación para la Enseñanza de Español como Lengua Extranjera, PTN (Polskie Towarzystwo Neofilologiczne) y de PSH (Asociación Polaca de Hispanistas). Es experta en los manuales de ELE del Minsterio de Educación Nacional. Es autora del proyecto de las Olimpiadas de Español en Polonia. Desde hace 2010 es Presidenta del Comité Central y jefa de organización de las Olimpiadas de Español www.ojh.edu.pl
 • José Carlos Garcia González

  José Carlos Garcia González

  Autor
  Hiszpania
  José Carlos García González jest doświadczonym nauczycielem języka hiszpańskiego, historii oraz geografii Hiszpanii ZSO Nr 4 w Poznaniu im. ks. prof. Józefa Tischnera - szkoły z oddziałami dwujęzycznymi polsko-hiszpańskimi pod patronatem Ambasady Hiszpanii. Był również nauczycielem w Wyższej Szkole Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu.

  Absolwent Uniwersytetu w Salamance (Hiszpania) - magisterium z historii oraz licencjat z geografii. Zrealizowane studia podyplomowe w WSJO w Poznaniu z nauczania języka hiszpańskiego jako języka obcego oraz studia z zakresu nauczania języka hiszpańskiego prowadzone przez Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER).
  Od lat współpracuje z Biurem Radcy ds. Edukacji przy Ambasadzie Królestwa Hiszpanii w Warszawie w zakresie opracowywania planów nauczania oraz materiałów dydaktycznych z geografii i historii Hiszpanii dla sekcji dwujęzycznych w Polsce. Autor wykładów oraz szkoleń z zakresu metodologii, komunikacji międzykulturowej oraz wykorzystywania nowych technologii w nauczaniu języka hiszpańskiego.
 • Arleta Kaźmierczak

  Arleta Kaźmierczak

  Autorka
  Polska
  Arleta Kaźmierczak jest doświadczonym nauczycielem języka hiszpańskiego ZSO Nr 4 w Poznaniu im. ks. prof. Józefa Tischnera - szkoły z oddziałami dwujęzycznymi polsko-hiszpańskimi pod patronatem Ambasady Hiszpanii – i jednocześnie wykładowcą w Wyższej Szkole Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu.
  Od początku istnienia Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Hiszpańskiego organizowanej przez Polskie Towarzystwo Neofilologiczne przy poznańskim Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza współpracuje z jej Komitetem Organizacyjnym. Od lat pełni funkcję egzaminatora maturalnego języka hiszpańskiego na poziomie podstawowym, rozszerzonym i dwujęzycznym oraz szkoli innych. Jest współautorem poradnika przygotowującego do matury z języka hiszpańskiego Zdam Maturę (wyd. Nowela, 2014) oraz autorem adaptacji do nowych wymogów MEN przewodnika metodycznego do podręcznika Espacio Joven A1.
 • Agnieszka Dudziak-Szukała

  Agnieszka Dudziak-Szukała

  Autorka
  Polska
  Agnieszka Dudziak-Szukała jest doświadczonym nauczycielem języka hiszpańskiego ZSO Nr 4 w Poznaniu im. ks. prof. Józefa Tischnera - szkoły z oddziałami dwujęzycznymi polsko-hiszpańskimi pod patronatem Ambasady Hiszpanii - i jednocześnie wykładowcą w Wyższej Szkole Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu.
  Jest też członkiem Komitetu Głównego Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Hiszpańskiego organizowanej przez Polskie Towarzystwo Neofilologiczne przy poznańskim Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Jej zainteresowania skupiają się wokół metodyki nauczania języków obcych. Jest współautorką programów nauczania nauczania języka hiszpańskiego pt: Program nauczania języka hiszpańskiego dla szkół ponadgimnazjalnych (wyd. Nowela, 2008), Program nauczania języka hiszpańskiego dla szkół gimnazjalnych (wyd. Nowela, 2010) oraz poradnika przygotowującego do matury z języka hiszpańskiego Zdam Maturę (wyd. Nowela, 2014).
 • Xavier Pascual López

  Xavier Pascual López

  Autor
  Hiszpania
  Xavier Pascual López es doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Lleida, donde en 2012 defendió su tesis doctoral, versada sobre la herencia de la cultura grecorromana en la fraseología española desde una perspectiva etnolingüística, la cual centra su análisis en la configuración del pensamiento a través de manifestaciones culturales y en cómo la lengua perfila el modo en que los hablantes perciben y estructuran la realidad.
  Desde el curso 2007-2008, es docente en la Universidad Adam Mickiewicz de Poznań, donde dicta clases de Lingüística y de español como lengua extranjera. En este último ámbito se centra el grueso de su carga lectiva, que abarca la enseñanza del español a todos los niveles de aprendizaje del Marco Común Europeo de Referencia (A1-C2), centrándose tanto en el desarrollo de las destrezas orales y escritas, como en la adquisición del léxico y de la gramática de la lengua española. También ha ejercido de profesor de lengua española en otros centros universitarios (Universidad de Lleida, Universidad Nicolás Copérnico de Toruń, Escuela Superior de Ciencias Aplicadas de Gdynia). Además, ha coordinado e impartido diversos cursos y talleres de didáctica de la lengua española en programas de formación de profesorado de ELE, colaborando con diversas instituciones (Universidad Adam Mickiewicz de Poznań, Universidad de Lleida, Universidad de Salamanca, Instituto Cervantes), y es miembro de la comisión de evaluación de las Olimpiadas de la Lengua Española.

Kontakt


Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą zamieszczane w Twoim urządzeniu. Więcej informacji

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023 Wydawnictwo Draco Sp. z o.o.