latina Homo Romanus II
latina

Homo Romanus II

Učebnice

Druhá, závěrečná část učebnice latinského jazyka a antické kultury pro střední školy určená pro rozšířenou výuku tohoto předmětu. Doporučujeme ji rovněž pro kurzy latinského jazyka na vysokých školách. Učebnici doplňuje pracovní sešit odpovídající probírané látce.
Připravujeme českou jazykovou verzi.

Čím je tato série výjimečná?

  • Zkušený tým autorů
  • Formát A4 umožňující dobré využití ilustračního materiálu
  • Moderní učebnice s promyšleným, logickým, přehledným uspořádáním
  • Pečlivě vybraný ilustrační materiál
  • Množství doplňkových výukových materiálů a metodických pokynů pro učitele

Demoverze