Język łaciński

Informacje

 • Publikacja uwzględnia treści zawarte w Informatorze o egzaminie maturalnym z języka łacińskiego i kultury antycznej od roku szkolnego 2022/2023 wraz z Aneksem i obejmuje wymagania ogólne i szczegółowe w zakresie kompetencji językowych, interkulturowych i społecznych.
 • Każdy zestaw zawiera zadania zróżnicowane pod względem sprawdzanych kompetencji językowych, kulturowych i społecznych oraz typów zadań, wśród których znajdują się zadania zamknięte i otwarte. Zadania zamknięte, polegające na wyborze przez zdającego odpowiedzi spośród zaproponowanych, to między innymi zadania wyboru wielokrotnego, zadania typu prawda-fałsz oraz zadania na dobieranie. W zadaniach otwartych zdający samodzielnie formułuje odpowiedź w języku polskim lub łacińskim. Wśród zadań otwartych znajdą się: przekład tekstu łacińskiego na język polski, teksty z lukami, odpowiedzi na pytania, wpisywanie krótkich odpowiedzi oraz zadania interpretacyjne.
 • Każdy z zaproponowanych arkuszy składa się z trzech segmentów. Pierwszy z nich to zadanie translacyjne wraz z zadaniami, w których sprawdzane są umiejętności i wiedza z zakresu języka łacińskiego i kultury antycznej oraz znajomość kontekstu historyczno-literackiego i kulturowego tłumaczonego tekstu. Część druga to test kulturowo-gramatyczny, sprawdzający stopień opanowania przez zdających wymagań ogólnych i szczegółowych określonych w podstawie programowej przedmiotu języka łaciński i kultura antyczna, realizowanego w zakresie rozszerzonym.
 • W części trzeciej zdający rozwiązują dwa zadania interpretacyjne, w tym jedno polegające na przekładzie i interpretacji sentencji łacińskiej i drugie oparte na rozpoznawaniu i interpretacji z uwzględnieniem właściwego kontekstu kulturowego scen mitologicznych lub historycznych, przedstawionych na reprodukcjach wizualnych tekstów kultury.

Wersja demonstracyjna

 • Podręcznik

Materiały

Autorzy

 • dr Janusz Ryba

  dr Janusz Ryba

  Autor
  Polska
  Janusz Ryba – doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz nauczyciel języków klasycznych w I Liceum Ogólnokształcącym im. B. Nowodworskiego w Krakowie.
  Naukowo zajmuje się zagadnieniami związanymi z metodyką nauczania języków klasycznych oraz historią kształcenia klasycznego w Polsce, a w swojej pracy dydaktycznej szczególny nacisk kładzie na pracę z uczniem zdolnym i przygotowanie uczniów do Olimpiady Języka Łacińskiego. Kilkukrotnie nagradzany za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. W roku 2015 otrzymał certyfikat „Krakowski nauczyciel z pasją”. Od 2016 roku członek zespołów eksperckich w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Ministerstwie Edukacji Narodowej.
 • Elżbieta Wolanin

  Elżbieta Wolanin

  Autorka
  Polska
  W ramach współpracy prowadziła kurs dla egzaminatorów egzaminu maturalnego z języka łacińskiego i kultury antycznej, oceniała prace maturalne z języka łacińskiego i kultury antycznej, a przez 5 lat kierowała ogólnopolskim zespołem oceniającym zadania maturalne, opracowała materiały na zajęcia warsztatowe dla nauczycieli dotyczące doskonalenia umiejętności oceniania i konstruowania zadań egzaminacyjnych.
  Jako ekspert powołany przez Ministra Edukacji Narodowej do prac nad doskonaleniem podstawy programowej współtworzyła aktualnie obowiązującą podstawę programową z języka łacińskiego i kultury antycznej. Uczestniczyła w pracach zespołu powołanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną do opracowania Informatora o egzaminie maturalnym z języka łacińskiego i kultury antycznej od 2015 roku. Jest autorką Ad astra - ćwiczeń z języka łacińskiego przeznaczonych dla licealistów przygotowujących się do egzaminu maturalnego (ZamKor, Kraków 2006). Jest też współautorką materiałów pomocniczych z języka łacińskiego wydanych przez OKE w Krakowie w serii Gdyby matura 2002 była dzisiaj, języki klasyczne oraz artykułu „Przed maturą”, który został opublikowany w NOWYM FILOMACIE (nr 2/2004). Od trzech lat pełni funkcję sekretarza Komitetu Okręgowego Olimpiady Języka Łacińskiego w Krakowie organizowanej przez Polskie Towarzystwo Filologiczne.
  Otrzymała nagrodę Prezydenta Krakowa za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej oraz sukcesy w procesie wychowania młodzieży. Aktywnie uczestniczyła w życiu XIV LO w Krakowie, w którym pracowała przez ponad 25 lat i którego jest absolwentką.

Kontakt


Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą zamieszczane w Twoim urządzeniu. Więcej informacji

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023 Wydawnictwo Draco Sp. z o.o.