logo
logo

Nowa jakość edukacji

Język rosyjski

Oferta do języka rosyjskiego
Szkoła ponadgimnazjalna
БЕСЕДА 1 БЕСЕДА 2

Język hiszpański

Język łaciński

Oferta do języka łacińskiego i kultury antycznej
Szkoła podstawowa
Romanŭli
Szkoła ponadgimnazjalna
Homo Romānus I Homo Romānus II