Język rosyjski

Szkoła ponadpodstawowa
БЕСЕДА 1 БЕСЕДА 2 БЕСЕДА 3
Szkoła ponadgimnazjalna
БЕСЕДА 1 БЕСЕДА 2

Język francuski

Szkoła podstawowa
Allez, on y va ! 1
Szkoła ponadpodstawowa i ponadgimnazjalna
C’est parti ! 1 C’est parti ! 2
Pozostałe
Arkusze maturalne

Język łaciński

Szkoła podstawowa
Romanŭli
Szkoła ponadpodstawowa i ponadgimnazjalna
Homo Romānus I Homo Romānus II Cognoscite