Język rosyjski

Szkoła ponadpodstawowa
БЕСЕДА 1 БЕСЕДА 2 БЕСЕДА 3
Szkoła ponadgimnazjalna
БЕСЕДА 1 БЕСЕДА 2

Język włoski

Szkoła ponadpodstawowa
II Belpaese 1 II Belpaese 2
Pozostałe
Gramatyka włoska

Język niemiecki

Szkoła ponadpodstawowa
Machbar 1 Machbar 2
Pozostałe
Repetytorium

Język łaciński

Szkoła podstawowa
Romanŭli
Szkoła ponadpodstawowa i ponadgimnazjalna
Homo Romānus I Homo Romānus II Cognoscite
Pozostałe
Arkusze maturalne