logo
logo

Nowa jakość edukacji

Język rosyjski

Szkoła ponadpodstawowa
БЕСЕДА 1 БЕСЕДА 2 БЕСЕДА 3
Szkoła ponadgimnazjalna
БЕСЕДА 1 БЕСЕДА 2

Język francuski

Szkoła ponadpodstawowa i ponadgimnazjalna
C’est parti! 1 C’est parti! 2

Język hiszpański

Język łaciński

Szkoła podstawowa
Romanŭli
Szkoła ponadpodstawowa i ponadgimnazjalna
Homo Romānus I Homo Romānus II