logo
logo

Nowa jakość edukacji

Język rosyjski

Szkoła ponadpodstawowa
БЕСЕДА 2 БЕСЕДА 1
Szkoła ponadgimnazjalna
БЕСЕДА 1 БЕСЕДА 2

Język francuski

Szkoła ponadpodstawowa
C’est parti! 1

Język hiszpański

Szkoła podstawowa
Explora 1 Explora 2
Szkoła ponadpodstawowa
Descubre 1 Descubre 2

Język łaciński

Szkoła podstawowa
Romanŭli
Szkoła ponadgimnazjalna
Homo Romānus I Homo Romānus II