Informacje

 • Publikacja uwzględnia treści zawarte w Informatorze o egzaminie maturalnym z języka francuskiego od roku szkolnego 2022/2023 wraz z Aneksem i obejmuje wymagania ogólne i szczegółowe w zakresie znajomości środków językowych, rozumienia wypowiedzi, tworzenia wypowiedzi, reagowania na wypowiedzi i przetwarzania wypowiedzi.
 • Zadania odpowiadają poziomowi biegłości językowej B1 oraz B1+ w zakresie rozumienia wypowiedzi wg Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego (2001) wraz z dokumentem uzupełniającym (Companion Volume 2020).
 • Każdy zestaw zawiera 12 zadań zróżnicowanych pod względem sprawdzanych kompetencji językowych oraz typów zadań, wśród których znajdują się zadania zamknięte wielokrotnego wyboru i dobierania informacji oraz zadania otwarte, takie jak tekst z lukami, odpowiedzi na pytania i tworzenie wypowiedzi (wiadomość, e-mail, wpis na blogu lub forum internetowym).
 • W każdym z proponowanych arkuszy maturalnych znalazło się zadanie mediacji językowej (zadanie 5.), polegające na przetwarzaniu informacji zawartych w tekstach francuskojęzycznych, w tym w materiałach wizualnych, a następnie przekazaniu ich w języku polskim lub francuskim w określonym kontekście sytuacyjnym.

Wersja demonstracyjna

 • Podręcznik

Autorzy

 • Dorota Nowiszewska-Machoń

  Dorota Nowiszewska-Machoń

  Autorka
  Polska
  Doświadczony nauczyciel dyplomowany Zespołu Sztuk Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie oraz Prywatnego Liceum im. Królowej Jadwigi w Lublinie. Jest egzaminatorem egzaminu maturalnego z języka francuskiego. Współpracuje z PROF-EUROPE Stowarzyszeniem Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce oraz Lubelskim Kuratorem Oświaty.
 • dr Marlena Deckert

  dr Marlena Deckert

  Autorka
  Polska
  Wykładowca w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Jest absolwentką Filologii romańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, doktorat w zakresie językoznawstwa stosowanego uzyskała w Katedrze Akwizycji i Dydaktyki Języków w Instytucie Filologii Romańskiej KUL Jana Pawła II. Przez wiele lat pracowała w szkole średniej jako nauczyciel języka francuskiego. Współpracuje z PROF-EUROPE Stowarzyszeniem Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce oraz Lubelskim Kuratorem Oświaty. Jest autorką zadań konkursowych z języka francuskiego oraz współorganizatorką konferencji dla nauczycieli języków obcych.

Kontakt


Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą zamieszczane w Twoim urządzeniu. Więcej informacji

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023 Wydawnictwo Draco Sp. z o.o.